Autor: admin

  • Protikorupční linka

    Protikorupční linka: Klíčový Nástroj v Boji proti Korupci v České republice Protikorupční linka je významným příkladem úspěšného nevládního a plně automatizovaného systému, který funguje ve veřejném zájmu občana České republiky bez jakékoliv asistence státu, lobbistů, velkých obchodních korporací, oligarchů či organizovaných mafií. Za 15 let své existence Protikorupční linka obdržela desítky tisíc podnětů od občanů…

  • Centrální registr dlužníků

    Centrální registr dlužníků je klíčovým nástrojem v České republice, který slouží pro efektivní boj proti dluhům a platební neschopnosti. Jde o veřejně přístupný systém, který umožňuje výměnu informací o výši a charakteru dluhů mezi ekonomickými subjekty. Jeho hlavním účelem je poskytovat důležité informace, které pomáhají předcházet vzniku druhotné platební neschopnosti a minimalizují riziko vzniku nových…