James Quick

analytik, novinář, politický aktivista proti cenzuře, za svobodu slova, za podporu tradiční rodiny a ochranu národní identity, včetně českých tradic na území České republiky

národní a nadnárodní projekty

informačních a protikorupční systémy.

Protikorupční Linka

Protikorupční linka je plně automatický systém, který pomáhá v boji proti trestné činnosti, včetně korupce. Díky umělé inteligenci a plné automatizaci jej nelze ovlivnit ze strany politiků, novinářů, tisku, oligarchů a nadnárodních korporací, včetně bank, které často spolupracují na praní miliardových finančních částek.

Centrální registr dlužníků

Centrální registr dlužníků je výměnný autonomní systém dlužnických informací, který je nezávislý na státu, bankách, úvěrových firmách a obchodních korporacích.

Nezávislé zpravodajství

Nezávislé zpravodajství, které je dostupné všem občanům daného státu, včetně práva svobodně komentovat články, podílet se na jejich hodnocení s právem nahlédnout na důkazy, na které se článek opírá, je nezbytné pro zachování práv, demokracie a svobody občana.

Anti-Corruption HotLine

Anti-Corruption Hotline je mezinárodní systém, který monitoruje jakoukoliv trestnou činnost, včetně trestné činnosti nadnárodních korporací, bank, politiků, soudců, státních zástupců, policistů, úředníků, oligarchů až po běžné osoby, bez rozdílů na majetkové poměry a mocenský vliv.

Centra register of debtors

Central register of debtors je mezinárodní centrální registr dlužníků, který je apolitický vůči státům, nadnárodním korporacím, oligarchům, tajným službám a tisku. S pomocí umělé inteligence autonomně spravuje data věřitelů za účelem stanovení ratingu států, státních subjektů a obchodních korporací.

CERD


CERD je nově připravovaný projekt nezávislého zpravodajství, které bude podloženo důkazy a veřejnou kontrolou. Systém nebude podléhat cenzuře a naopak bude podléhat veřejné kontrole jakéhokoliv občana staršího 18 let.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

GigaAgrchive.com

  • Wikipedia.org si zaslouží věrohodnějšího nástupce
  • Připravovaný systém neumožní manipulovat s daty
  • Systém bude pod plnou kontrolou občanů

DárekOdJežíška.cz

  • projekt pro české děti a mládež
  • podpora dětí v nouzi za účelem rozvoje dětí
  • přednostně určeno dětem, bez rodičů, rodiče

“Je třeba vrátit Česku středoevropskou sílu, Čechům hrdost A SKUTEČNOU SAMOSTTANOST a ty, kteří rozprodávají národní bohatství, odstavit od ekonomické a politické moci! “

James Quick

James-Quick.com

mezinárodní web